Krawężniki mostowe

Oferowane krawężniki mostowe to materiały wykorzystywane najczęściej przy budowie mostów, wiaduktów lub innych obiektów inżynieryjnych. Wykonywane są w kilku wymiarach lub zgodnie z indywidualnymi potrzebami inwestora.Granitowy krawężnik mostowy stanowi element montowany pomiędzy kapę chodnikową a jezdnię. Jego odpowiednie ukształtowanie powoduje wyniesienie części chodnikowej powyżej poziomu jezdni. W wyrobie, posiadającym wcześniej przygotowane otwory, można zamontować kotwy umożliwiające mocne i trwałe przymocowanie go do kapy chodnikowej. Jednym z jego zastosowań jest także wykorzystanie jako elementu odwodnienia. Pomiędzy krawężnikiem mostowym a jezdnią montuje się ściek przykrawężnikowy, który odgrywa rolę odwodnienia liniowego.Krawężniki wykonane są z granitu polskiego pochodzącego ze złóż Strzegomskich. Materiał ten spełnia najwyższe standardy pod względem nasiąkliwości, odporności na ścieranie/poślizg czy mrozoodporności.
Lp.WymiaryRodzajeDopuszczalne odchyłki wymiarów
AB
1h230180230180±20
2b200200150150±3
3c4040--±2
4d120100120100dla A: ±2, dla B: ±20
5lod 800 do 2000-
Możliwość wykonania krawężników wg indywidualnych wymiarów i potrzeb inwestora

Krawężnik mostowy - rodzaje

Produkty z granitu wykonywane są albo w kilku standardowych wymiarach bądź zgodnie z wytycznymi Klienta. Wyrób wycinany jest z bloku kamienia, co daje możliwość dopasowania rozmiaru krawężnika mostowego do indywidualnych potrzeb. W naszej ofercie dostępne są proste krawężniki mostowe w dwóch typach (A i B), różniących się przekrojem poprzecznym wyrobu. Wybór wariantu zależy od rodzaju budowanej konstrukcji i jej zastosowania. Każdy wykonywany przez nas krawężnik granitowy jest wytwarzany w zgodzie z europejskimi normami, a przy tym bardzo precyzyjnie. Ze względu na swoje zastosowanie, produkty takie jak krawężnik mostowy, gwarantują dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i odporność na negatywne działanie czynników atmosferycznych.

Wytrzymałość i właściwe parametry techniczne krawężników mostowych naszej produkcji pozwalają na ich różnorodne wykorzystanie w branży, z uwzględnieniem niezbędnych wymagań stawianych przez Unię Europejską. Materiały te są synonimem wieloletniej trwałości, estetyki i najwyższej jakości wykonania.