Krawężniki drogowe

Element wykończeniowy w budowie dróg, rond, zatoczek czy wykorzystanie jako element oporowy skrajni jezdni – to kilka z zastosowań krawężników drogowych.

Nasze produkty wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 1343:2013 bądź indywidualnymi potrzebami klienta zapisanymi w SST. Dostępne są w wersji prostej lub łukowej, rozdzielając na krawężnik stojący lub leżący.

Stojący krawężnik drogowy jest odpowiednio wyprofilowany, najczęściej jest wyniesiony o około 12-15 cm ponad poziom jezdni, ustanawiając jednocześnie poziom chodnika. Jako krawężniki drogowe wjazdowe stosowane są z reguły wyroby wtopione, które wystają 2 cm ponad poziom jezdni. W budowie rond najczęściej stosuje się dwa typy krawężnika:

  • na pierścieniu zewnętrznym – krawężnik leżący,
  • na pierścieniu wewnętrznym – krawężnik stojący.

Oba warianty wykonywane są przy zachowaniu odpowiedniego promienia – zgodnego z wymaganiami projektowymi.

Krawężniki drogowe wytwarzane są z polskiego granitu, pozyskanego ze złóż Strzegomskich i spełniają najwyższe oczekiwania dotyczące nasiąkliwości, mrozoodporności, odporności na ścieranie czy poślizg.

Lp.WymiaryRodzajeDopuszczalne odchyłki wymiarów
AB
1h350250350250±20
2b200200150150±3
3c4040--±3
4d150150150150dla A: ±2, dla B: ±20
5lod 500 do 2000-
6rod 1000 do 25000 ze stopniowaniem co 500-
Możliwość wykonania krawężników wg indywidualnych wymiarów i potrzeb inwestora

Krawężnik drogowy - rodzaje